Пошук

Програма соціально-економічного розвитку Велицької сільської ади на 2017 рік


„Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Велицької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ВЕЛИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2017 РІК 


    ЗМІСТ    
Вступ    с. 3
І. Цілі та пріоритети на 2017 рік    с. 4
ІІ. Будівництво житлово-комунального господарства,     с.8
будівництва та транспортної інфраструктури громади    
ІІІ Розвиток гуманітарної сфери    с. 10
1.    Освіта    с. 12
2.    Охорона здоров’я    с. 12
3.    Культура    с. 13
4.    Фізична культура і спорт, пропагування здорового    с. 14
    способу життя    
5.    Соціальний захист населення    с. 15
IV. Екологічна політика громади    с. 16
V. Реалізація земельної реформи та земельних відносин    с. 18
VІ. Інвестиційна політика    с. 19
VІІ. Фінансова та бюджетна політика    с. 20
VІІІ. Створення умов для належного функціонування    с. 22
    об’єднаної територіальної громади    
    


 
ВСТУП

Віповідно до ст.8 Закону України „Про добровольне об’єднання територіальних громад“ №157-VIII від 05.02.2015 із змінами та доповненнями, було утворено Велицьку об’єднану територіальну громаду (ОТГ) з центром в селі Велицьк Ковельського району Волинської області шляхом об’єднання Велицької, Мельницької, Підріжської та Сільцівської сільських рад. До складу Велицької об’єднаної територіальної громади входять села: Велицьк, Кухарі, Мельниця, Кривлин, Мирин, Рудка-Миринська, Підріжжя, Кашівка,Сільце, Підліси, Арсеновичі, Угли.Площа громади становить-21157,5га. Нова об’єднана територіальна громада буде включати 4055 осіб. 

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад нова територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально-культурної та екологічної функцій.

Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – Програму соціально-економічного розвитку Велицької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі – Програма).

Програму розроблено Велицькою сільською радою, Мельницькою сільською радою, Підріжською сільською радою  та Сільцівською сільською радою за участю відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури та туризму, центру ПМСД Ковельської районної державної адміністрації та з урахуванням пропозицій постійних депутатських комісій Велицької, Мельницької, Підріжської,та Сільцівської сільських рад.

Програма розроблена на підставі законів України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про добровільне об’єднання громад“, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету“, вимог до реалізації Плану дій „Україна – ЄС“, розпорядження Кабінету Мінівстрів України від 01.10.2014 року № 902 „Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року“ та „Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів“, рішення двадцять шостої сесії Волинської обласної ради шостого скликання від 20.03.2015 №34/7 „Про стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року“.

Мета Програми - вироблення та втілення єдиної політики розвитку Велицької об’єднаної територіальної громади у 2017 році в контексті єдиної політики розвитку Ковельського району та Волинської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії з усіма гілками влади.
 

І. ЦІЛІ ТА ПРІОРІТЕТИ НА 2017 РІК

Оцінка поточної ситуації

На теренах Велицької об’єднаної територіальної громади діють три великих сільськогосподарських підприємства – ТЗОВ «Зоря»,ТЗОВ «Вежа», ТЗОВ «Прометей» ,фермерські господарства «Колос», «Абардин», «Халамай», «Стохід», « Весна», «Визвість», «Углівське», « Край».

 ТЗОВ «Зоря» являється одним із титанів у галузі м’ясного скотарства Волинської області. 

В    господарстві станом на 01.09.2016 року утримується 1768 голів ВРХ Волинської м’ясної породи. 

 Фермерське господарство «Колос» є першопрохідцем фермерського руху Волині і являється зразком у фермерському русі.

Діяльність сільських рад у сфері економічної політики впродовж 2016 року стала ознакою створення стабільної бази для економічного зростання і була    спрямована    на  підвищення  ефективності  економіки,  забезпечення зростання доходів населення, підвищення соціальних гарантій.

Надходження    коштів  до  бюджету Велицької сільської  ради  за  6 місяців ІІ півріччя 2016 року склали 1451,4 тис.грн. Левову частину надходжень складає податок з доходів фізичних осіб 709,4 тис.грн та єдиний податок надходження по якому за ІІ півріччя 2016 року склало 295,5 тис.грн. 

В галузі охорони здоров’я на території об’єднаної громади обслуговування проводиться 10 ФАПами та 2 амбулаторіями.
Освітні  послуги  проводяться  3 навчальними  закладами  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів, 1 ЗОШ І-ІІ ступенів та 4 ЗОШ І ступеня) та 4 дошкільними навчальними закладами. Населення шкільного віку становить - 487 учнів, дошкільного - 144.
Культурний розвиток населення об’єднаної територіальної громади проводится 4 бібліотеками, 4 клубними закладами та 4 будинками культури.
Інфраструктура територіальної об’єднаної громади слабо розвинена та потребує вдосконалення. Необхідно вирішити ряд проблем (згідно додатку ! до Програми.)
На протязі 2016 року Велицькою сільською радою було проведено ряд заходів для підтримки належного соціально-економічного розвитку громади. Так, були проведені поточні ремонти доріг громади. Виконано роботи по частковому освітленню вулиць громади на суму 230,377 тис.грн., як результат на сьогодні 85% території громади має вуличне освітлення.
Проведено роботи по благоустрою шкіл. В цілому загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, які розташовані на території Велицької сільської ради, знаходяться в задовільному стані, оскільки проводиться щорічна робота по належному їх утриманню.
Головами сільських рад постійно проводиться робота по піклуванню за незахищеними та пільговими категоріями населення громади. Так за 8 місяців 2016 року Велицькою сільською радою 13 учасникам АТО за сприяння Ковельського Держлісгоспу було виділено 78м3 дров, кожному по 6м3. На території громади проживає 3 ліквідатори  аварії на Чорнобильській АЕС. До Дня Перемоги 16 ветеранам ВВВ та учасникам бойових дій з допомоги приватного підприємця Киденька М.М. було виділено цінні подарунки.

Основні проблеми

Освіта:

потреба в проведенні капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів;
ремонт покрівлі Підріжської ЗОШ- І-ІІІ ступеня;відсутність сучастих спортивних майданчиків в закладах освіти.

Культура:
необхідність    проведення    капітального та поточного ремонту    приміщень сільських  Будинків культури; ремонт даху, заміна вікон та дверей на сучасні металопластикові конструкції;
неможливість    забезпечення   в   закладах   культури   належного

температурного режиму.

Фізкультура і спорт:

Покращення роботи по залученню жителів громади до занять фізичною культурою, спортом та ведення здорового способу життя;

відсутність достатньої кількості спортивних споруд, які б відповідали сучасним вимогам по місцю проживання мешканців.


Житлово-комунальне господарство:

  відсутність комунального осподарства; обмеженість фінансових ресурсів;
   недостатній розвиток системи інфраструктури в громаді;        відсутність водопровідної мережі у селах громади; відсутність автомобільного парку.
Будівництво:

недостатність забезпечення житлом населення, в тому числі незахищених верств;
           відсутність централізованого водовідведення;
відсутність газопровду.

Підприємництво:

недосконалість податкового законодавства, його неврегульованість на законодавчому рівні;

відсутність прийнятних умов кредитування для малого підприємництва; вузький спектр надавачів послуг у сфері будівництва, житлово-

          комунального господарства, надання побутових послуг;
          одноманітність наявних видів діяльності, що створює занадто високу

         конкуренцію та напругу в підприємницькому середовищі;
         відсутність діяльності, пов’язаної з дозвіллям (спорт, туризм, культура,

          активний відпочинок) перш за все длямолоді; відсутність інвестиційної діяльності;

недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення підприємницької діяльності у сучасних умовах, реалізації бізнес-ідей; невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу.

Соціальний захист:

недостатнє фінансування погіршує функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів.

Залучення інвестицій:
розробка піщаного кар”єра с.Мельниця;
налагодження виробництва торфобрикету с.Рудка-Миринська;
залучення агрофірм для обробітку земель с/г призначення,
переробних підприємств.
Цілі та пріоритети:
Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної  громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей бюджету об’єднаної територіальної громади на 2016 рік визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчого комітету Велицької об’єднаної територіальної громади, розроблено заходи щодо їх реалізації.
Головними цілями визначено: 
підвищення ефективності використання сільськогосподарських і лісових ресурсів;

виконання комплексу заходів для підвищення добробуту громадян, поліпшення якості соціальних стандартів та покращення якості життя.
                              Пріорітетні завдання та заходи: 
проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти та культури;

ефективна підтримка малого бізнесу;
розвиток житлово-комунального господарства;
покращення якості питної води;
озеленення житлових масивів;
придбання комунальної техніки;
ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
проведення капітальних та поточних ремонтів доріг громади;
проведення вуличного освітлення сіл громади; 
покращення якості надання адміністративних послуг шляхом

          облаштування ЦНПу.
          Для  ефективного  та  раціонального  виконання  вищеперерахованих  завдань  та  заходів  -  активно  залучати  людей, які  перебувають  на  обліку  у  Центрі  Зайнятості  та  передбачити  відповідне  співфінансування.
          Втілення в життя проектів поданих до державного фонду регіонального

розвитку, а саме:
«Будівництво вуличного освітлення на сонячних батареях в селах Арсеновичі та Угли Велицької сільської ради»

Перевага    надаватиметься   створенню   та     розвитку   комунального

підприємства, впровадженню ним енергозберігаючих технологій, залученню інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва в пріоритетних галузях економіки, підвищенню рівня транспортно-дорожнього господарства, формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку, збільшенню доходів та підвищенню рівня зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств, покращанню житлових умов жителів громади, збереженню і захисту їх здоров’я, забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісної освіти, розвитку культури, покращенню якості надання послуг.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території об’єднаної територіальної громади.

Програмою враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчих органів сільських рад та структуриних підрозділів Ковельської районної державної адміністрації.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесій Велицької об’єднаної територіальної громади за пропозиціями виконавчого органу ради, а також при уточненні бюджету об’єднаної громади на 2017 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених  Програмою у 2017 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого виноситимуться на розгляд виконавчого комітету.

ІІ. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА, БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ ГРОМАДИ

Оцінка поточної ситуації:
 На сьогодні ситуація у сфері надання житлово комунальних послуг на території Велицької об’єднаної територіальної громади вкрай незадовільна, що пов’язано із відсутністю спеціалізованого комунального підприємства.
Дорожня інфраструктура територіальної громади знаходиться в незадовільному стані. Велика кількість доріг потребує як поточних так і капітальних ремонтів. Проте, однією із найбільниш проблем громади є відсутність сучасної дороги із твердим дорожнім покриттям між селами Мельниця та Велицьк. Наявність такої догори дало б змогу скоротити сполучення між населеними пунктами у 6 разів, що є досить важливим для надання екстреної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема пожару.

Вуличне освітлення наявне лише 85%.

На території громади є 1 офіційно зареєстроване сільське сміттєзвалище.

Основні проблемні питання:
Відсутність комунального підприємства. Відсутність машинного парку.

Застарілі мережі водопостачання.

Потреба в значних обсягах капіталовкладень.

Значна зношеність дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади.

Відсутність сучасного твердого дорожнього покриття за напрямком Мельниця-Велицьк.

Відсутність достатньої кількості дорожніх знаків та розмітки. Недостатній рівень освітлення вулиць населених пунктів громади.
Головні напрямки роботи у 2017 році
З метою надання якісних та вкрай необхідних комунальних послуг на базі об’єднаної територіальної громади планується втілити в життя наступні заходи:

- Створити комунальне підприємство.
- Придбати трактор з причепом та плиту для підгортання снігу. - Провести поточний ремонт частини доріг громади.

-Впровадити проекти вуличного освітлення з енергозберігаючими технологіями.
Очікувані результати Створення комунального підприємства. Покращення якості водопостачання.

Відновлення та приведення в належний стан покриття доріг населених пунктів громади, облаштування їх відповідною розміткою, дорожніми знаками та спеціальними пристроями.

Часткове забезпечення комунального підприємства необхідною технікою. Впровадження вуличного освітлення на території сіл об’єднаної громади

ІІІ. РОЗВИТОК  ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ
Освіта
Оцінка поточної ситуації

Мережа навчальних закладів Велицької об’єднаної територіальної громади представлена 8 загальноосвітніми навчальними закладами та 4 дошкільними навчальними закладами. Загальноосвітні навчальні заклади розташовані в наступних населених пунктах:

№    Назва закладу    Кількість    Кількість    Кількість    Середнє    
з/п        учнів    класів    педпраців    навантаження на    
                ників    1 педпрацівника    
    Велицька ЗОШ
І-ІІІ СТУПЕНІВ          125     11    21    6    
1                        
                        
        78        20    4    
     Мельницька ЗОШ                  11            
                        
2    І-ІІІ ступенів                    
    Підріжська    145    9    24    5,2    
3    ЗОШ І-ІІІ ступенів                    
                        
                        
        58    9    18    3.2    
    Підліська ЗОШ                    
                        
4    І-ІІ ступенів                    
                        
5    Кухарівська ЗОШ
          І ступеня               19    4           3     .               4,75    
                        
                        
                        
                        
        Кашівська ЗОШ
           І ступеня              12    4           4                    3    
6                        
7      УглівськаЗОШ
І ступеня    9    13    4    1    
   8    Арсеновичівська
ЗОШ І ступеня    8    4    1    8    


На балансі Велицького загальноосвітнього навчального закладу обліковується шкільний автобус, яким проводиться підвезення  дітей.

Учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених родин, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування стовідсотково забезпечені безкоштовним харчуванням.


Протягом 2016 року проводилися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів і на сьогодні всі вони знаходяться у задовільному стані.

Основні  проблемні питання

1.    Недостатній рівень фінансування галузі. 

2.    Відсутність сформованої системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням освітнього округу та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
3.    Відсутність оптимізованої мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази.

4.    Незабезпеченість навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

5.    Відсутність умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи. 
Головні напрямки роботи на 2017 рік :
Покращення матеріально-технічної бази та інформаційно-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів територіальної громади: 
          -заміна вікон;

-заміна каналізаційної системи;                                             
-придбання спортивного дитячого майданчика.
ремонт теплотраси.

1.4. Очікувані результати

1.    Створення умов для якісної дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти шляхом забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням. 

2.    Упровадження у навчально-виховний процес закладів інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами, створення єдиного освітнього простору на основі технологій бездротового зв’язку, перехід до нового рівня освіти на основі цих технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів. 

          3.Забезпечення  доступності  та  підвищення  якості  надання  освітніх 
послуг. 

          4.Зменшення диспропорцій у рівні знань між учнями міських та сільських загальноосвітніх шкіл. 

Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей. 

          5.Проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання навчальних закладів. 
2.    Охорона здоров’я

2.1.Оцінка поточної ситуації

Мережа закладів охорони здоров’я, що обслуговує територію Велицької громади складає 12 закладів охорони здоров’я – 10 ФАПів та 2 – АЗПСМ, які фінансуються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету.

Заклади охорони здоров’я громади на 90% укомплектовані потрібним медичним персоналом.

Згідно з „Програмою надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги“, яка затверджена Постановою КМУ № 955 від 11.07.2002 р., медичними закладами надається безоплатна медична допомога повністю: швидка та невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі; амбулаторно-поліклінічна допомога на загальних підставах; медична допомога дітям; жінкам, які мають дітей до 3-х років, інвалідам у повному обсязі.


Основні проблемні питання 

1.    Немає можливості забезпечення надання своєчасної та достатньої первинної медичної допомоги населенню, у зв’язку з відсутністю пункту
швиткої медичної допомоги.

2.    Низький рівень забезпечення медичним обладнанням та медичною апаратурою, що впливає на повноцінне функціонування амбулаторії та ФАПів. 
3.    Незадовільний стан приміщень. 

4. Неможливість раннього виявлення захворювань, зокрема соціально-небезпечних, серцево-судинних, насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості,відсутність апарату УЗД.
2.3. Головні напрямки роботи на 2016 рік Велицька АЗПСМ:

придбання апарату УЗД; придбання медичних препаратів.
відкриття пкнкту швиткої медичної допомоги.       
        Підріжська АЗПСМ: заміна вікон.
2.4. Очікувані результати.
 На виконання державної стратегії регіонального розвитку на період до

2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, основними цілями в діяльності закладів охорони здоров’я у Велицькій об’єднаній територіальній громаді є:

1.Охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та медичного персоналу на 100%. 

2.Підвищення ефективності та якості надання первинної медичної допомоги сільському населенню на 20%; 

3.Вдвічі скоротити термін обслуговування хворих вдома. 

4.Надання медичних послуг населенню громади на апараті УЗД. 5.Приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний стан.

3. Культура
Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.
Оцінка поточної ситуації

На території Велицької об’єднаної територіальної громади функціонують та забезпечують послуги культури вісім закладів:

Велицький Будинок культури; Мельницький Будинок культури; Підріжський Будинок культури; 
Сільцівський Будинок культури;
Кухарівський клубний заклад; Велицька сільська  бібліотека;   Мельницька сільська бібліотека; Підріжська сільська бібліотека; Сільцівська сільська бібліотека.

У вищевказаних закладах культури проводять діяльність  художні самодіяльні колективи.

Сільськими радами постійно проводиться цілеспрямована робота по пошуку нових форм та підходів відзначенню державних свят, організації та проведенню обрядових, календарних свят, урочистостей по збереженню та популяризації українських народних традицій, звичаїв, обрядів, їх унікальності та самобутності.
Основні проблемні питання

1.    Приміщення сільських будинків культури та сільських клубів потребують капітального та поточного ремонту, зокрема заміни вікон, дверей та даху. 


2.    Неможливість забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях закладів культури в опалювальний період потребує свтановлення системи опалення. 

3. Мережа закладів культури потребує покращення матеріально-технічної бази та проведення ремонтних робіт.
Головні напрямки на 2017 рік

1.    Проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури, а саме заміна застарілих вікон та дверей на сучасні металопластикові конструкції,  та ремонт даху, та виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення даних ремонтів.
2.    Ремонт Б.К. села Підріжжя. 

3.    Встановлення у приміщеннях закладів культури  системи опалення.
          4. Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності у всіх запланованих обласних, районних та місцевих культурно-масових заходах. 

5.Забезпечення проведення культурно-масових заходів на території Велицької об’єднаної територіальної громади. 

6.Технічне оснащення закладів культури. 

Очікувані  результати

1.    Збереження народної творчості, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді. 

2.Забезпечення  прав  громадян  на  свободу  літературної  і  художньої 

творчості.

3.Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг для жителів та гостей громади.

4. Фізична культура і спорт, пропагування здорового способу життя

Оцінка поточної ситуації

На сьогодні ситуація з розвитком фізичної культури та спорту на території Велицької об’єднаної територіальної громади знаходиться у досить незадовільному стані. На теренах громади відсутні спеціально облаштовані сучасні спортивні майданчики, відсутні спортивні секції. Крім того, не достатньо проводится робота по агітації населення до зайнять фізичною культурою, спортом та майже не пропагується здоровий спосіб життя.

Основні проблемні питання 
1.    Відсутність спортивних секцій. 

2.    Відсутність агітаційної пропаганди здорового способу життя. 
3.    Відсутність літніх майданчиків для занять різними видами спорту. 
4.    Відсутність сучасного спортивного обладнання. 
Головні напрямки роботи на 2017 рік
1.    Придбання спортивного майданчика у село Велицьк. 

2.    Створення на базі навчальних закладів фізкультурних спортивних секцій . 

2.    Залучення жителів громади до зайнять спортом та до здорового способу життя.
3.    Виділення коштів на розвиток фіскультури і спорту та придбання спортивної форми для футбольної команди Велицької ОТГ.

Очікувані  результати

1.               Забезпечення доступу широких верств населення до занять спортом. 

2.    Підвищення доступності та масовості фізкультурно-спортивних заходів за участю дітей і підлітків.                         
3.    Розвиток та зміцнення фізкультурно-спортивної матеріально-  технічної бази загального користування. 


5. Соціальний захист населення
5.1. Оцінка поточної ситуації :
Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“,

„Про бюджет на 2015 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства питаннями соціального захисту населення займається управління праці та соціального захисту населення Ковельської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.
5.2 . Основні проблемні питання;
Відсутність на теренах громади такого структурного підрозділу як

         управління праці та соціального захисту населення.
         Відсутність спеціалістів належного рівня.
Відсутність приміщення для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Головні напрямки роботи в 2017 році
1.    Створення на базі об’єднаної громади управління праці та соціального захисту населення. 

2.    Надання матеріальної допомоги громадянам сільської ради на лікування. 

3.Проведення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування.
4. Надання  допомоги  на  поховання  для  людей, які  , на  час  смерті, перебували  у  працездатному  віці, але  ніде  не  працювали.
5.Надання матеріальної допомоги на харчування дітей 1-11 класів та звільнення від плати за харчування у дошкільних навчальних закладах дітей батьки, яких мобілізовані на військову службу або несуть службу за контрактом в зоні АТО.

5.    Надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування комунальних послуг членам сімей військовослужбовців мобілізованих на військову службу та військовослужбовців, які несуть службу по контракту в зоні АТО. 

6.    Виділення та обладнання окремого приміщення для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з метою 

підвищення    ефективності    соціального    обслуговування    населення
Велицької громади.

Очікувані результати
Покращення матеріального стану пільгових категорій населення громади. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування.

Покращення матеріального стану сімей воїнів, які мобілізовані на військову службу або несуть службу за контрактом, та в зоні антитерористичної операції.

ІV. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ГРОМАДИ
Оцінка поточної ситуації
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Велицька об’єднана громада здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

На території громади діє одне офіційне сміттєзвалище на якому проводяться впорядкувальні роботи. Сміттєзвалище винесене за межі населених пунктів. Проте на території Велицької,Мельницької,Сільцівської сільських  рад сміттєзвалища відсутні і вивезення твердих побутових відходів відбувається шляхом самовивозу в основному в найближчі лісопосадочні смуги, що суттєво забруднює навколишнє середовище.
Централізований збір та вивіз твердих побутових відходів на території Велицької об’єднаної територіальної громади взагалі відсутній.
Основні проблемні питання
Відсутність на території об’єднаної громади системи збирання та вивозу сміття.

Збільшення кількості домашніх тварин, що залишалися без догляду (безпритульних тварин).

Відсутність сміттєзвалищ на території  Велицької,Мельницької,Сільцівської сільських  рад.
 Відсутність інвентаризації зелених насаджень.

Відсутність місць відпочинку з сучасними елементами лагоустрою.
 Низький рівень екологічного виховання населення.
Головні напрямки роботи у 2017 році 
Облаштування контейнерних майданчиків та придбання євроконтейнерів

для збору твердих побутових відходів.

Розвиток туристичної інфраструктури громади та зеленого туризму. Формування бригад з благоустрою на базі комунального підприємства та

           забезпечення їх постійної роботи у громаді. Облаштування нових куточків лагоустрою.

Утримання в належному санітарному стані місць масового відпочинку людей.

Еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури населення.

Озеленення території громади, спилювання аварійних дерев, підрізка дерев і кущів.

Попередження утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади.

Проведення суботників за участю громадськості.

Очікувані  результати
Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення громади.

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

Збільшення площі зелених насаджень, декоративних газонів, квітників, клумб.

Поліпшення обслуговування населення у сфері поводження з ТПВ, їх збору та вивезення.
Активізація екологічної освіти в навчальних закладах ОТГ, підвищення рівня екологічної культури населення.

Задоволеність потреб населення місцями для культурного та активного відпочинку.

V. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Оцінка поточної ситуації
У 2016 році сільськими радами громади проводилася робота з врегулювання земельних відносин щодо обліку землі, погодження та затвердження технічної документації, встановлення та справляння платежів за землю, прийняття рішень сесіями сільських рад із земельних питань. Також сільськими радами проводилось надання та погодження надання земельних ділянок в межах та за межами населених пунктів для ведення особистого селянського господарства. Впродовж року проводилась робота по укладенню та поновленню договорів оренди землі.
Основні проблемні питання роботи в 2017 році
Залучення інвесторів для використааня вільнх земельних ділянок.
Головні напрямки роботи на 2017 рік
Вишукування земельних ділянок для жителів громади, які є учасниками антитерористичної операції на сході України, під індивідуальне житлове будівництво.

Ведення електронної бази даних по всіх категоріях земель на території громади.

Контроль за дотриманням орендарями сплати орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до затверджених ставок орендної плати.

Перегляд прийнятих ставок орендної плати та затвердження нових, які будуть діяти з 2017 року. З цією метою буде розроблений проект регуляторного акту (рішення сесії об’єднаної громади) для подальшого його оприлюднення, опрацювання зауважень та пропозицій, та затвердження сесією.

Продовження роботи з контролю за дотриманням орендарями плати за землю.

Укладення угод про соціально-економічне партнерство з орендарями земельних часток (паїв) з метою залучення коштів на розвиток інфраструктури сільських населених пунктів. Ці кошти будуть спрямовані на виконання робіт з покращення благоустрою сільських населених пунктів.

Очікувані результати:

Реалізація заходів програми надасть можливість більш раціонального та ефективного використання земельних ресурсів, впорядкування земельних відносин на території громади, поповнення доходної частини бюджету об’єднаної громади, розвитку інфраструктури сільських населених пунктів.

VІ. ІНВЕСТИЦІЙНА   ПОЛІТИКА

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які дають можливість створити нові робочі місця, є наявність інвестиційно-привабливих вільних земельних ділянок, бажано, облаштованих інфраструктурою.

Населені пункти Велицької об’єднаної територіальної громади мають певний потенціал і можуть підготувати привабливі пропозиції щодо промислових ділянок та споруд чи майнових комплексів.

Протягом попереднії років інвестиційна політика на території об’єднаної територіальної громади не впроваджувалася взагалі.

            
 
В напряку сприяння залученню ефективних інвесторів для реалізації проектів на території об’єднаної громади:

Залучення ефективних орендарів для експлуатації  об'єктів комунального нерухомого майна, які перебуватимуть на балансі об’єднаної громади в процесі оптимізації мережі навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я; Створення  бази  для  інвестицій,  визначення  зонального  напрямку
розвитку громади та відповідної інфраструктури.

Проведення робіт по капітальному та поточному ремонту доріг комунальної власності.

Розміщення інформації про ділянки, власність, інфраструктуру, тощо, разом з іншою рекламно-презентаційною інформацією на офіційному веб-сайті громади.

Сприяння залученню ефективних інвесторів для реалізації проектів на території об’єднаної громади.

Впровадження міжнародного економічного та соціального співробітництва.

Участь у різноманітних конкурсах з метою залучення додаткового фінансування.
Головні напрямки роботи на 2016 рік

Здійснити підготовку інформаційно-рекламних матеріалів, які можуть забезпечити пропозицію громади і їх інвестиційні можливості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті територіальної громади з метою її поширення в Україні та за кордоном.

Забезпечити зростання значимості об’єднаної територіальної громади, як „візитівки“ Волинської області.

Написання проектів та участь у різноманітних конкурсах з метою залучення додаткового фінансування.
Очікувані результати :
Створення бази для інвестицій.

Залучення інвестицій  в економіку і соціальну сферу громади у 2017 році.


VІІ. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Основною метою діяльності об’єднаної громади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.
Основні проблеми:
В зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України та

Бюджетного кодексу України змінилися джерела наповнення дохідної частини сільських бюджетів. Планування доходної частини бюджету за такими податками як податок на нерухоме майно та акцизний збір у 2015 році здійснювалося не маючи конкретної бази оподаткування.

Дохідна база спеціального фонду (бюджету розвитку) взагалі.

Проблемними питаннями на 2017 рік є:
Відсутність гарантій стабільності розвитку економіки, як держави так і громади.

Ризик скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що призведе до втрат надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Високі темпи інфляції, які негативно впливають на рівень фінансової забезпеченості як бюджету громади так і її жителів.

Відсутність доступу до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно для забезпечення оподаткування податком на нерухоме майно.

Постійна зміна цін та тарифів на енергоносії.

Відсутність затверджених типових штатних нормативів для об’єднаних територіальних громад.

Наявність діючих законодавчих документів, які суперечать проведенню заходів по оптимізації мережі закладів культури, освіти.

Зношеність основних засобів, зокрема будівель і приміщень бюджетних установ, які потребують значних капітальних вкладень.
Основні цілі на 2017 рік
Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її
реалізація  завжди    пов’язана    із  знаходженням    компромісу    між  певними
потребами і реальними можливостями.        
Основними    цілями   фінансово-бюджетної    політики    Велицької
об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік є:

Забезпечення ефективного управління бюджетним процесом. 
Удосконалення системи адміністрування податків, зборів, обов’язкових
платежів та збільшення надходжень до бюджету,
3.    Зміцнення соціальної стабільності. 

4.    Сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності на території громади. 

5.    Розбудова інфраструктури за рахунок реалізації програм та інвестиційних проектів у сфері транспорту, будівництва, комунального та житлового господарства, екології. 
                6.Впровадження   програмно-цільового  методу  формування  бюджету 
громади. 

6.    Запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм. 

8. Посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, відкритість та прозорість публічних фінансів .
Основні завдання для реалізації цілей на 2016 рік:
 За доходами:

збільшення дохідної частини сільського бюджету за рахунок: медичної та освітньої субвенції;

зарахування до бюджету ( бюджету об’єднаної територіальної громади) 60% ПДФО;

зростання доходів від плати за землю за рахунок перегляду (підвищення) ставок плати за землю та переукладенню договорів оренди, укладання договорів на відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою;

встановлення ставок податку за земельні ділянки які знаходяться в постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності);

збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок інвентаризації, проведення незалежної грошової оцінки та створення інформаційної бази даних;
прогнозування   доходів   бюджету   на   основі   реальних   прогнозних показників  економічного  та  соціального  розвитку  міста  з  урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу; викриття  схем  ухилення  від  оподаткування  суб’єктів  підприємницької

          діяльності – платників єдиного податку; напрацювання бази оподаткування податком на нерухоме майно;

виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та ухиляються від сплати акцизного збору;
за видатками:

забезпечення оптимізації витрат коштів бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань;
з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти; 

з    метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, крім передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв’язку, а також випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України; 

забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг; 

забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв; систематично проводити дослідження ринку продовольчих та 

непродовольчих товарів. 

З метою якісного і ефективного виконання бюджету необхідно провести ряд заходів, спрямованих на забезпечення доходної частини, сформованої на основі макроекономічного прогнозу, протидіяти мінімізації доходів, легалізації „тіньових доходів“, скорочення абсолютної величини податкової заборгованості. 

З    метою раціонального і ефективного використання коштів активізувати роботу по контролю за їх використанням одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів у межах затверджених програм. 
Очікувані результати: 
досягнення збалансованості бюджету;

забезпечення фінансових ресурсів на виконання Програми та заходів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади;
забезпечення прозорості використання коштів комунальним підприємством за виконання показників фінансових планів;

забезпечення виконання затверджених  програм.


VІІІ. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАЛЕЖНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Оцінка поточної ситуації:
 Адміністративне приміщення Велцької об’єднаної територіальної громади буде розташоване в приміщенні Велицької сільської ради. На сьогодні приміщення знаходиться в задовільному стані але потребує поточного ремону. Офісна техніка та меблі для забезпечення безперебійного робочого процесу частково відсутня.
Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Проведення поточного ремонту адміністративного приміщення Велицької об’єднаної територіальної громади.

Придбання оргтехніки для працівників об’єднаної громади. Придбання офісних меблів для укомплектування робочих кабінетів.

Придбання ліцензійних програм (бухгалтерських, казначейських, антивірусних, та ін.).

Створення центру надання адміністративних послуг та реєстраційної служби.
Очікувані результати 
Забезпечення належного та якісного функціонування Велицької
об’єднаної територіальної громади.


Секретар Велицької
сільської ради    Січкар О.І.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Якої інформації Ви хочете бачити на сайті більше?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень